banner

POZVÁNKA na vzdelávací tréning NIE JE PARLAMENT AKO PARLAMENT

Rada mládeže Trnavského kraja pozýva všetkých mladých ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa na vytvorení a efektívnom fungovaní Mládežníckeho parlamentu v Trnave na vzdelávací tréning s názvom Nie je parlament ako parlament. Seminár sa začne v nedeľu 16. novembra a ukončíme ho spoločným obedom v utorok 18. 11. o 13-tej a bude prebiehať v krásnych priestoroch penziónu Skalka Dobrá Voda.

Tréning je limitovaný počtom účastníkov 15. V prípade záujmu je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a poslať ju na e-mailovú adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do stredy 12.11.2014.

Účastnícky poplatok, ktorý sa bude uhrádzať priamo na tréningu je 8,- Eur za osobu. Všetky ostatné výdavky spojené s ubytovaním, občerstvením, stravou, školiteľom a pracovným materiálom sú hradené organizátorom tréningu.

ŠKOLITEĽ:

Vzdelávací tréning „Nie je parlament ako parlament“ bude viesť utajený školiteľ, vedený v internej databáze pod krycím menom Osif Širokospektrálny, ktorý má diagnózu: nízka aktivita prefrontálne-ho kortexu a modulátora osi hypotalamus-hypofýzy celého človeka.Pôsobil ako jeden zo zakladateľov a predseda občianskeho združenia Študentská spoločnosť pre politické vedy (SAPS), ktoré vyvíjalo činnosť na pôde Prešovskej univerzity v Prešove (2000 – 2004).

Bol predsedom Rady mládeže Prešovského kraja (2005 – 2013), koordinátorom Mládežníckeho parlamentu Prešova (2006 – 2011) a Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (2009 – 2013).

Ako školiteľ, lektor, facilitáror a kouč v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže a pracovníkov s mládežou sa odborne zameriava, okrem rozvoja sociálnych zručností na tému mládežnícka politika, participácia a aktivizácia mládeže na živote školy, obce, mesta, regiónu.

Od roku 2013 pracuje v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (príspevková inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) ako regionálny odborný riešiteľ pre tvorbu Tematického centra mládeže pre Prešovský kraj.

Je presvedčený, že mladí ľudia majú právo sa k veciam vyjadriť a meniť ich k lepšiemu. Aj vďaka tomu získal Cenu Rady mládeže Slovenska MOST za rok 2010 v kategórii Dlhodobý prínos v oblasti práce s deťmi a mládežou. Externe spolupracuje s Fakultou patológie aktívneho občianstva Neuropsychologickej univerzity v Oľšinkove a Inštitútom parapsychonormalno – plasticko – estetického posudzovania mládežníckej politiky v Havaji.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Kontaktná osoba: Tibor Iró Rada mládeže Trnavského kraja Mobil: +421 917 314647 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PrintEmail