banner

Školenie žiackych školských rád vol.2

Tento vzdelávací seminár sa konal 17:-18.11.2018 na fare v Smoleniciach a mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali sme si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sme sa, čo je empatia, skúsili sme pozorne počúvať ostatných a snažili sme sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi.

 


školenie ŽŠRTohto školenia, ktoré bolo podporené Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH sa zúčastnilo 17 mladých ľudí.

PrintEmail

Školenie žiackych školských rád vol.1

V rámci projektu HLAS s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže sme zorganizovali školenie žiackych školských rád (ŽŠR), ktoré sa konalo 16.-17.11.2018 v Smoleniciach.


školenie ŽŠRZúčastnilo sa ho 16 mladých ľudí. Tento vzdelávací seminár mal za úlohu podporiť činnosť žiackej školskej rady. Počas školenia si účastníci prehĺbili poznatky o zakladaní, činnosti a možnostiach pôsobenia ŽŠR. Vyskúšali si ako odbúravať stres z vystupovania pred publikom, naučili sa, čo je empatia, skúsili pozorne počúvať ostatných a snažili sa riešiť problémy a nezhody medzi ľuďmi. 

PrintEmail

Mysli kriticky!

25.10.2018 sa uskutočnila diskusia na tému kritického myslenia. S účastníkmi sme si povedali, že kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený. Ide hlavne o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností nielen svojich poznatkov. Povedali sme si tiež, že je to komplex myšlienkových operácií, ktoré začínajú informáciou a končia prijatím vlastného rozhodnutia a mali sme aj zopár zaujímavých aktivít na túto aktuálnu tému. Myslíme, že táto diskusia mnohým účastníkom pomohla v lepšej orientácii v nekonečne veľa informáciách, ktoré nás každý deň zaplavujú a veríme, že si získané vedomosti a praktické zručnosti z diskusie osvoja a budú naozaj kriticky mysliacimi mladými ľuďmi, ktorých dnešná spoločnosť potrebuje.


Táto diskusia sa uskutočnila vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Iuventy - Slovenským inštitútom mládeže v rámci projektu HLAS MLADÝCH.

PrintEmail

Spoločné stretnutie krajských rád mládeže

Cez víkend 25. - 26. marca 2017 sa v Trenčíne konalo spoločné pracovné stretnutie krajských rád mládeže z Čiech a Slovenska, ktoré organizovala Asociácia krajských rád mládeže. Samozrejme, ani naša Rada mládeže Trnavského kraja nesmela na tomto stretnutí chýbať! 

Trenčín- spoločné stretnutie

Continue Reading

PrintEmail

V Trnavskom kraji nemáme o talenty núdzu

V RMTK veríme v jedinečnú prácu našich partnerských organizácií a minulý rok sme sa ju rozhodli propagovať aj širokej verejnosti. Spoločne s mládežníckymi lídrami a jednotlivými organizáciami sme tak pripravili šesť videí, ktoré budú v priebehu tohto roka prezentované.

Continue Reading

PrintEmail